Juni 2017 – nu

Logo stichting UW Ouderplatform

UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. In februari 2013 heeft Nely het initiatief genomen om dit platform te starten als burgerinitiatief. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met kennis, advies, ervaringsdeskundigheid en denkt mee met gemeenten en onderwijs over beleid en uitvoering. Als voorzitter heeft Nely overleg met gemeenten, onderwijs en netwerkpartners in de regio over beleidsontwikkeling. De speerpunten zijn o.a. een integrale toegang voor alle hulp vanuit het sociaal domein, voor elk kind een passende plek in het onderwijs en goede onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder zijn er diverse bijeenkomsten voor ouders waar Nely vaak spreker is en krijgen ouders persoonlijk advies als ze met vragen zitten. 

Website stichting UW Ouderplatform