2017 – nu  

Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier onderwijs biedt. Deze school heeft een mooie taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen zij voor een belangrijk deel in samenwerking met het bedrijfsleven (stage). Verder begeleidt het Futura college leerlingen zodanig, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Het onderwijs is vormgegeven volgens de Big Picture Learning filosofie.

Nely is toezichthouder van deze school. De toezichthouders hebben een aantal wettelijke taken:

  • goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
  • controleren op naleven van de wet door het bestuur en code goed bestuur
  • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
  • accountant aanstellen
  • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag

Website Futura college