Nely Sieffers

Voorlichting - Advies - Participatie

Tag

Jeugdhulp

16e richtlijn over trauma

Toekomstige richtlijn biedt handvatten voor signaleren en aanpakken trauma In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op… Lees verder →

Boek: Écht doen wat nodig is

Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp Nu veel gemeenten met forse tekorten  op de jeugdhulp kampen, krijgen budgetplafonds, keukentafelgesprekken en wachtlijsten de sector opnieuw in de greep. Die terugval is onverstandig en onnodig. De pijnlijke gevolgen van de broodnodige veranderingen moeten… Lees verder →

Nieuw: films over personages Ruben en Mirjam

Boordevol input voor een goed gesprek over je vakmanschap en het werken met Richtlijnen.    ‘Maak kennis met Ruben en Mirjam en ga met elkaar in gesprek over wat je wel en niet hebt gezien’. Dát is in het kort… Lees verder →

Project jeugdhulp doen we samen

Januari 2017 – nu  Jeugdhulp doen we samen is een project van de landelijke cliëntenorganisaties. Met dit project versterken we de lokale participatie van ouders en jongeren met goede voorbeelden en handige tools. Nely is vanuit UW Ouderplatform betrokken bij… Lees verder →

Voorzitter stichting UW Ouderplatform

Juni 2017 – nu UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. In februari 2013 heeft Nely het initiatief genomen om… Lees verder →

Monitor transitie jeugd

September 2014 – januari 2017 Bij de start van de transitie jeugdhulp is er een tweejarig project opgezet om de ervaringen van ouders en jongeren te monitoren. Nely heeft een bijdrage geleverd in het projectteam.De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat… Lees verder →

Initiator UW Ouderplatform

Februari 2013 – juni 2017   UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers heeft het initiatief genomen in voorbereiding op de decentralisaties van onderwijs en het sociaal domein. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met… Lees verder →

Lid Participatieraad Woerden

April 2015 – Maart 2017 De Participatieraad is een door het College van Burgemeester & Wethouders benoemd onafhankelijk adviesorgaan. De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd… Lees verder →

Blog: Zorglandschap van het gezin

1 gezin 1 plan 1 regisseur, een mooi doel in de nieuwe jeugdwet. Gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners hebben deze term al snel omarmd en overal komen we het tegen. Een zorgaanbieder van geestelijke gezondheidszorg heeft keurig op zijn website staan… Lees verder →

© 2018 Nely Sieffers — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑