September 2017 – oktober 2018

Integrale zorg voor kind en gezin

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. De tool is een hulpmiddel voor professionals om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rond de behoeften van kind en gezin. Deze reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. Nely heeft haar ervaringskennis ingebracht in de ontwikkelgroep van dit project en het zorglandschap is een leuke inspiratie geweest wat verder is uitgewerkt in deze tool. 

Reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin