Augustus 2013 – juli 2016 

Logo samenwerkingsverband RUW

De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. Nely heeft drie jaar in de ondersteuningsplanraad gezeten voor het Futura College. De OPR richt zicht met name op het Ondersteuningsplan, de werkagenda en de uitvoering hiervan. Nely heeft zich ingezet om de ouderpositie sterker op de kaart te krijgen en een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in de regio.

Website swvvo-ruw