Nely Sieffers

Voorlichting - Advies - Participatie

Categorie

Portfolio

Het portfolio is een overzicht van ervaringen met projecten, ontwikkeling van producten, vrijwilligerswerk en opdrachten.

Project jeugdhulp doen we samen

Januari 2017 – nu  Jeugdhulp doen we samen is een project van de landelijke cliëntenorganisaties. Met dit project versterken we de lokale participatie van ouders en jongeren met goede voorbeelden en handige tools. Nely is vanuit UW Ouderplatform betrokken bij… Lees verder →

Toezichthouder Futura college

2017 – nu   Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier onderwijs biedt. Deze school heeft een mooie taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen… Lees verder →

Voorzitter stichting UW Ouderplatform

Juni 2017 – nu UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. In februari 2013 heeft Nely het initiatief genomen om… Lees verder →

Project ‘Op weg naar integrale zorg en ondersteuning’

September 2017 – oktober 2018 Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor… Lees verder →

Cliëntentafel richtlijnen jeugdhulp

2017 – nu   Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om professionals te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen van professionals. Nely is… Lees verder →

Monitor transitie jeugd

September 2014 – januari 2017 Bij de start van de transitie jeugdhulp is er een tweejarig project opgezet om de ervaringen van ouders en jongeren te monitoren. Nely heeft een bijdrage geleverd in het projectteam.De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat… Lees verder →

Lid Ondersteuningsplanraad

Augustus 2013 – juli 2016  De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. Nely heeft drie jaar in… Lees verder →

Initiator UW Ouderplatform

Februari 2013 – juni 2017   UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers heeft het initiatief genomen in voorbereiding op de decentralisaties van onderwijs en het sociaal domein. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met… Lees verder →

Lid Participatieraad Woerden

April 2015 – Maart 2017 De Participatieraad is een door het College van Burgemeester & Wethouders benoemd onafhankelijk adviesorgaan. De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd… Lees verder →

Integraal werken in de wijk

2016 – nu In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen… Lees verder →

© 2018 Nely Sieffers — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑