Nely Sieffers

Voorlichting - Advies - Participatie

Categorie

Blog

16e richtlijn over trauma

Toekomstige richtlijn biedt handvatten voor signaleren en aanpakken trauma In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op… Lees verder →

Boek: Écht doen wat nodig is

Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp Nu veel gemeenten met forse tekorten  op de jeugdhulp kampen, krijgen budgetplafonds, keukentafelgesprekken en wachtlijsten de sector opnieuw in de greep. Die terugval is onverstandig en onnodig. De pijnlijke gevolgen van de broodnodige veranderingen moeten… Lees verder →

Nieuw: films over personages Ruben en Mirjam

Boordevol input voor een goed gesprek over je vakmanschap en het werken met Richtlijnen.    ‘Maak kennis met Ruben en Mirjam en ga met elkaar in gesprek over wat je wel en niet hebt gezien’. Dát is in het kort… Lees verder →

Blog: De regeldruk van een zorggezin

Voor elk gezin ziet het palet aan ondersteuning vanuit het zorglandschap er anders uit. Er kunnen drie organisaties betrokken zijn, maar het kan ook oplopen naar 20 of 30 partijen bij gezinnen met een meervoudige ondersteuningsvraag.  Zeker door de levensloop… Lees verder →

Blog: Zorglandschap van het gezin

1 gezin 1 plan 1 regisseur, een mooi doel in de nieuwe jeugdwet. Gemeenten, zorgaanbieders en andere ketenpartners hebben deze term al snel omarmd en overal komen we het tegen. Een zorgaanbieder van geestelijke gezondheidszorg heeft keurig op zijn website staan… Lees verder →

© 2018 Nely Sieffers — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑