Nely Sieffers

Voorlichting - Advies - Participatie

Tip

Sticky berichten

We leren niet van ervaren maar van reflectie op ervaring.

We leren niet van ervaren maar van reflectie op ervaring.

16e richtlijn over trauma

Toekomstige richtlijn biedt handvatten voor signaleren en aanpakken trauma In de jeugdhulp en jeugdbescherming valt het woord ‘trauma’ soms al snel, maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hoe zien normale én afwijkende reacties van kinderen en jongeren op… Lees verder →

Boek: Écht doen wat nodig is

Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp Nu veel gemeenten met forse tekorten  op de jeugdhulp kampen, krijgen budgetplafonds, keukentafelgesprekken en wachtlijsten de sector opnieuw in de greep. Die terugval is onverstandig en onnodig. De pijnlijke gevolgen van de broodnodige veranderingen moeten… Lees verder →

Nieuw: films over personages Ruben en Mirjam

Boordevol input voor een goed gesprek over je vakmanschap en het werken met Richtlijnen.    ‘Maak kennis met Ruben en Mirjam en ga met elkaar in gesprek over wat je wel en niet hebt gezien’. Dát is in het kort… Lees verder →

Project jeugdhulp doen we samen

Januari 2017 – nu  Jeugdhulp doen we samen is een project van de landelijke cliëntenorganisaties. Met dit project versterken we de lokale participatie van ouders en jongeren met goede voorbeelden en handige tools. Nely is vanuit UW Ouderplatform betrokken bij… Lees verder →

Toezichthouder Futura college

2017 – nu   Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier onderwijs biedt. Deze school heeft een mooie taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen… Lees verder →

Voorzitter stichting UW Ouderplatform

Juni 2017 – nu UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. In februari 2013 heeft Nely het initiatief genomen om… Lees verder →

Project ‘Op weg naar integrale zorg en ondersteuning’

September 2017 – oktober 2018 Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor… Lees verder →

Cliëntentafel richtlijnen jeugdhulp

2017 – nu   Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om professionals te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen van professionals. Nely is… Lees verder →

Monitor transitie jeugd

September 2014 – januari 2017 Bij de start van de transitie jeugdhulp is er een tweejarig project opgezet om de ervaringen van ouders en jongeren te monitoren. Nely heeft een bijdrage geleverd in het projectteam.De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat… Lees verder →

Lid Ondersteuningsplanraad

Augustus 2013 – juli 2016  De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. Nely heeft drie jaar in… Lees verder →

« Oudere berichten

© 2018 Nely Sieffers — Ondersteund door WordPress

Thema door Anders NorenOmhoog ↑